Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy chờ bứt phá

156

2-3 hôm nay thị trường nhả ra một số lượng khá lớn dòng máy VIP theo trào lưu cổ điển, đại diện là dòng Antminer R4 S8

Giá Bitcoin sau khi tăng mạnh lên vùng 8.800 usd/btc thì hiện tại đang tiếp tục tích lũy.

Biên độ biến động trong ngắn hạn được dự báo là 8.500 – 8.800 usd, nếu tăng qua 8.800 thì dự đoán Bitcoin sẽ tăng nhanh về vùng 10.000. Trường hợp khác nếu xuống dưới 8.500 đặc biệt và dưới 8.300 thì Bitcoin sẽ bị điều chỉnh về vùng 6.800-7.000 usd.

Tác giả đánh thị trường sẽ dao động 8.300 – 8.800 trong thời gian ngắn hạn để tích lũy sau đó tăng tiếp.