Bitcoin bứt phá mốc $8,000 lần đầu tiên kể từ tháng 7, 2018

112

Vào ngày 13 tháng năm – sau khi vượt qua mức $7,400 vào đầu ngày, Bitcoin (BTC) lại một lần nữa có bứt phá khi phá vỡ mốc $8,000, với toàn bộ các đồng tiền điện tử trong top 20 đều thể hiện màu xanh rực rỡ trong khối lượng giao dịch.

BTC hiện đang giao dịch tại mức $8,013 tại thời điểm hiện tại, tăng hơn 13{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} trong ngày. Với tăng trưởng trong tuần của Bitcoin hiện đang nằm trong khoảng 38.88{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7}.

Ethereum (ETH) đã tăng 7.57{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} trong vòng 24 giờ qua. Đồng tiền điện tử lớn thứ 2 trên thế giới hiện đang giao dịch tại mức $202.65 ở thời điểm hiện tại. Biểu đồ tuần của các Altcoin đã thể hiện mức tăng trưởng trên 15{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7}.

Với Ripple (XRP) đã tăng 5.16{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} và hiện đang giao dịch tại mức $0.327 vào thời điểm hiện tại.

Ngoài Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Binance Coin (BNB), IOTA (MIOTA), Tezos (ZTX), và Ontology (ONT) cũng thể hiện mức tăng trưởng rõ rệt, từ 10{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} đến 17{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} theo như CoinMarketCap.

Tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ các đồng tiền điện tử đang nằm trong khoảng $234 tại thời điểm hiện tại, tăng từ khoảng $209 tỷ vào thời điểm đầu ngày.