Công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản thành công trong thử nghiệm Bảo hiểm hàng hải dựa trên blockchain

27

Một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất tại Nhật Bản, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, và công ty IT NTT DATA dã thành công trong thử nghiệm đưa các văn bản giấy tờ bảo hiểm hàng hóa đường biển lên hệ thống blockchain.

Với Tokio Marine & Nichido đã nói trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ tư vừa qua rằng blockchain Proof-of-Concept (PoC) đã có sự tham gia từ 8 đại lý dàn xếp và khảo sát từ Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á.

Với mục đích chính của dự án là đạt được xuất chi bảo hiểm một cách nhanh hơn bằng cách cung cấp một hệ thống để thu thập và chia sẻ các thông tin được yêu cầu một cách “kịp thời và chính xác” với các bên có liên quan trên Quốc tế.
Hiện tại,quá trình nộp một yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải đường biển được thực hiện bằng tay, liên quan đến nhiều đại lý thu thập các văn bản cần thiết, bao gồm các báo cáo thiệt hại, các hóa đơn và chính sách bảo hiểm, trong hình thức giấy tờ hoặc các file PDF. Tài liệu này sau đó sẽ được chia sẻ với các nhà khảo sát thông qua email.

Nhắm đến việc sửa lại quá trình chậm chạp và kém hiệu quả, hai công ty đã nói rằng thử nghiệm cho phép họ có thể nhanh chóng chia sẻ tất cả các thông tin được yêu cầu cho đề xuất bồi thường – bao gồm các tập tin lớn hơn như hình ảnh của chuyến hàng bị hư hại – với bên đại lý và khảo sát.

Hệ thống blockchain sau đó cho phép các thanh toán bởi hiểm một khoàn thời gian để được giảm từ một tháng xuống còn “ít nhất là một tuần” trong khi hiệu suất và hoạt động được cải thiện, theo như thông cáo đã tuyên bố.

“Chúng tôi đã được xác nhận về tính hiệu quả của công nghệ blockchain trong quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa thông qua PoC này.”

Theo CoinDesk

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here