BlockFi nộp đơn tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ để cho phép khách hàng rút tiền từ tài khoản ví

BlockFi, một công ty cho vay mã hóa đã nộp đơn xin phá sản, đã đệ đơn lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của New Jersey vào ngày 19 tháng 12, yêu cầu tòa án cho phép khách hàng rút tiền từ tài khoản ví và yêu cầu sự cho phép để cập nhật giao diện người dùng để phản ánh chính xác các giao dịch tại thời điểm nền tảng bị đình chỉ. Trong một email được gửi tới những người dùng bị ảnh hưởng, BlockFi đã gọi hành động này là “một bước quan trọng hướng tới mục tiêu của chúng tôi là trả lại tài sản cho khách hàng thông qua các trường hợp theo Chương 11”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi tin rằng khách hàng sở hữu rõ ràng Tài sản Kỹ thuật số BlockFi của họ trong Tài khoản Ví”.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr