Thecoindesk | Crypto market for the smart money

BlockFi đang huy động một vòng gọi vốn mới với mức định giá 1 tỷ USD

Theo The Block, BlockFi đang huy động một vòng tài trợ mới với mức định giá 1 tỷ đô la, do Bain Capital Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của DST và Valar.

Comment Subcibe