BlockFi đã chuyển 27.806 ETH sang Gemini sau khi tạm dừng rút tiền

Lookonchain chỉ ra rằng sau khi BlockFi tạm dừng rút tiền, tổng số 27.806 ETH (khoảng 33 triệu đô la) gần đây đã được chuyển từ địa chỉ BlockFi 6 sang Gemini. Hơn nữa, BlockFi 3 và BlockFi 4 đã chuyển stablecoin với tổng giá trị 3,8 triệu USD đến các địa chỉ bắt đầu bằng 0x22ff.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr