Blockchain TRON khởi chạy Stake 2.0

Theo ghi nhận của Thecoindesk, TRON Stake 2.0 đã chính thức ra mắt. Đây là một bản nâng cấp lớn của TRON, TRON Stake 2.0 sẽ cải thiện đáng kể tính linh hoạt của quản lý tài nguyên và bỏ phiếu, đồng thời tạo ra một thị trường tài nguyên phi tập trung hoàn toàn, đưa TRON trở thành người dẫn đầu trong các cơ chế staking ở cấp độ giao thức.

Sau khi Stake 2.0 được khởi chạy, các tài nguyên và phiếu bầu thu được từ cam kết Stake 1.0 hiện tại sẽ tiếp tục có hiệu lực và TRX đã được lock cũng có thể được đổi bình thường, nhưng TRX mới chỉ có thể được lock thông qua Stake 2.0.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr