Blockchain.com bán tài sản để lấp đầy 270 triệu USD tiếp xúc với Three Arrows Capital

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Blockchain.com đã cố gắng bán tài sản để lấp đầy khoản đầu tư trị giá 270 triệu USD vào Three Arrows Capital (3AC). Vào năm 2021, công ty đã tham gia vào vòng tài trợ Series B trị giá 53 triệu USD của 3AC, sau đó Blockchain.com đã cho 3ACE vay 270 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử. Kể từ khi 3AC tuyên bố phá sản vào tháng 7/2022 đến nay, Blockchain.com đã cắt giảm 150 việc làm vào năm 2022 và 110 việc làm khác vào tháng 1 năm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr