Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Block Inc. do Jack Dorsey lãnh đạo tăng 1,5 tỷ đô la lợi nhuận quý 2 doanh thu BTC giảm

Block Inc. đã công bố lợi nhuận trị giá 1,47 tỷ đô la trong quý 2 nhưng lợi nhuận từ dịch vụ giao dịch BTC chỉ chiếm 41 triệu đô la trong số đó, với lý do công ty cho rằng giá cả biến động và thiếu nhu cầu của người tiêu dùng.

Comment Subcibe