Thecoindesk | Crypto market for the smart money

BlackRock hợp tác với Coinbase để cung cấp giao dịch crypto cho nhà đầu tư tổ chức

Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock đã hợp tác với sàn giao dịch Coinbase để cung cấp dịch vụ tiền mã hóa trực tiếp cho các nhà đầu tư tổ chức.

 

Comment Subcibe