Bitwise Investments: Đây là thời cơ tốt tích lũy để chờ mức giá 500.000 đô la của Bitcoin

Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise Investments so sánh Bitcoin tương tự như thị trường vàng vào những năm 1970 ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt chế độ bản vị vàng. Ông khuyên các nhà đầu tư nên nắm giữ Bitcoin lâu dài bởi mức giá 500.000 đô la cho mỗi Bitcoin sẽ đến trong 5 – 10 năm nữa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr