Bitpay cho rằng không nên có sự phân chia chuỗi Bitcoin và sẽ không tạm dừng dịch vụ

0
416
Rate this post

Bitpay – nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Bitcoin hàng đầu đã bày tỏ quan điểm của mình về sự kiện fork của bitcoin vào ngày 1/8 sắp tới. Bitpay cho rằng nguy cơ gián đoạn network vào ngày 1/8 là rất thấp, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Với sự gián đoạn này, đa số miner sẽ phải chuyển sang khai thác mỏ trên một chuỗi khác của bitcoin, có khả năng đảo ngược bất kỳ giao dịch nào được xử lý kể từ khi tách ra. Trong đó vẫn tồn tại những rủi ro nhất định cho các miner.

Không hề đề cập đến Bitcoin cash trong bản cập nhật của mình, Bitpay bảy tỏ quan điểm rõ ràng rằng cộng đồng miner đã thống nhất đồng thuận với đề xuất BIP 91. Như vậy, Bitpay tin rằng ngày 1/8 không nên có sự tách chuỗi và không gián đoạn dịch vụ trên mạng lưới bitcoin. Bitpay sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đồng thời cũng xác nhận rằng họ sẽ không dừng hoạt động dịch vụ bitcoin vào ngày 1/8.

(Dịch bởi: Leopard – Thecoindesk.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here