Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Bitpanda trở thành đối tác với Circle Euro ra mắt stablecoin EuroCoin (EUROC)

Bitpanda sẽ trở thành đối tác chính thức của Circle Euro để ra mắt stablecoin EuroCoin (EUROC), cặp giao dịch EUROC/ EUR được niêm yết trên BitpandaPro.

Comment Subcibe