BitMEX trì hoãn niêm yết token BMEX

Đại diện sàn giao dịch BitMEX cho biết lý do trì hoãn niêm yết BMEX token là do biến động thị trường. Họ sẽ cập nhật trong tương lai gần.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr