Thecoindesk | Crypto market for the smart money

BitMEX ra mắt thị trường giao ngay mới để hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử như BTC, ETH, APE và UNI

BitMEX đã đưa ra thị trường spot mới vào thứ Ba để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ trong thời kỳ suy thoái kinh doanh tiền điện tử. Hiện tại, bảy cặp trading được hỗ trợ: XBT/USDT (BTC), ETH/USDT, APE/USDT, UNI/USDT, MATIC/USDT, LINK/USDT và AXS/USDT. Ngoài ra, BitMEX sẽ dần dần hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử và các cặp giao dịch hơn trong tương lai.

Comment Subcibe