Bitmain tổ chức Hội nghị thượng đỉnh mining kỹ thuật số 

Bitmain đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh mining kỹ thuật số khu vực tại Miami, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 7.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr