Bithumb Meta sẽ ra mắt nền tảng giao dịch NFT vào tháng 8

Bithumb Meta, công ty con của sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc, có kế hoạch ra mắt NFT Marketplace NAEMOWORLD vào tháng 8 tới đây. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr