Bitget công bố quỹ bảo vệ người dùng, quy mô hiện tại đạt 300 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Bitget gần đây đã thông báo về quỹ bảo vệ rủi ro của mình để đảm bảo rằng tài sản của người dùng được bảo vệ hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, quy mô của quỹ đã lên tới 300 triệu USD, bao gồm 6.500 BTC, 160 triệu USDT và 40 triệu USDC. Đây là quỹ bảo vệ người dùng lớn thứ hai trong số các sàn giao dịch tập trung, những tài sản này được lưu trữ trong bảy địa chỉ ví công khai và người dùng có thể theo dõi và xác minh chúng trong thời gian thực.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr