Bitfinex CTO: Trái phiếu Bitcoin của El Salvador sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9

Theo Tạp chí Bitcoin, giám đốc công nghệ của Bitfinex cho biết trái phiếu Bitcoin của El Salvador sẽ được tung ra từ tháng 6 đến tháng 9.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr