Bitcoin trong thời gian ngắn đạt 30.000 đô la, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022

Theo dữ liệu thị trường, Bitcoin đã nhanh chóng vượt qua 30.000 đô la, mức cao mới kể từ tháng 6 năm 2022. Giá hiện tại là 29.819 USD, tăng 4,88% trong 24 giờ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr