Bit Digital đầu tư vào Market Maker Auros

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty khai thác tiền điện tử Bit Digital công bố khoản đầu tư chiến lược vào nhà sản xuất thị trường Auros, số tiền cụ thể không được tiết lộ.

Động thái này giúp Bit Digital đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro đối với tài sản kỹ thuật số. Auros cho biết họ sẽ có thể cung cấp cho BitDigital các cơ hội xây dựng mô hình kinh doanh và thanh khoản trong thị trường mã hóa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr