Thecoindesk | Crypto market for the smart money

BIS tìm cách sử dụng stablecoin để cải thiện thanh toán xuyên biên giới

Theo Mars Financial News, Hội đồng Bình ổnTài chính (FSB) của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã phát hành một báo cáo thực tế về tiến độ cải thiện thanh toán xuyên biên giới. 

Báo cáo đề cập của Ủy ban Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường (CPMI) nên xem xét liệu các khoản thanh toán xuyên biên giới có thể được cải thiện thông qua một thỏa thuận tiền tệ ổn định toàn cầu cho đến tháng 12 năm 2022 hay không. Không rõ liệu điều này có nghĩa là không có loại tiền ổn định toàn cầu như Diem chẳng hạn, và có nên được tung ra trước thời điểm đó hay không. FSB cũng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể để giảm chi phí thanh toán bán lẻ trung bình toàn cầu xuống dưới 1% và tất cả chi phí thanh toán qua kênh xuống dưới 3% vào cuối năm 2027.

 

Comment Subcibe