Binance vượt qua Coinbase để đứng đầu về sàn giao dịch có nguồn cung Bitcoin lớn nhất

Binance vượt qua Coinbase khi nguồn cung BTC của sàn Coinbase liên tục giảm trong năm vừa qua, ngược lại Binance tăng thêm khoảng 300.000 BTC trong thời gian cùng kỳ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr