Binance sẽ cập nhật bảo trì ví mạng BEP20

⏰ Anh em chú ý thời gian tiến hành bảo trì Binance : 14:00 trưa ngày 2/12/2022.

Chú ý:

  • Hoạt động bảo trì sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng từ 13:55.
  • Trong thời gian bảo trì anh em sẽ không thể rút tài sản khỏi ví mạng BEP20 trên sàn.
  • Sẽ mở lại các khoản tiền gửi và rút tiền sau khi bảo trì hoàn tất.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr