Binance sa thải CEO Tokocrypto ở Indonesia và cắt giảm 58% nhân viên

Sau khi tăng cổ phần của mình trong sàn giao dịch tiền điện tử Tokocrypto của Indonesia, Binance đã nắm giữ gần 100% cổ phần của Tokocrypto và đang sa thải nhân viên cũng như thay thế ban lãnh đạo cấp cao. Rieka Handayani, đại diện Tokocrypto, cho biết sau khi Binance tăng cổ phần, Yudhono Rawis sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tạm thời của Tokocrypto để thay thế Pang Xuekai, Binance sẽ tuân thủ chính sách Indonesia về việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo địa phương.

Ngoài ra, Tokocrypto đang sa thải 58% nhân viên để giảm chi phí và sẽ ngừng đa dạng hóa sang các hoạt động kinh doanh phi ngoại hối.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr