Binance ra mắt thẻ tiền điện tử trả trước tại Colombia

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Binance đã công bố ra mắt thẻ tiền điện tử trả trước ở Colombia, cho phép tất cả người dùng Binance ở Colombia sử dụng thẻ ID quốc gia hợp lệ để sử dụng tiền điện tử (bao gồm Bitcoin và BNB) để mua và bán ngoại tuyến hoặc trực tuyến tại hơn 90 triệu cửa hàng trên toàn thế giới.

Thanh toán hóa đơn bằng tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền pháp định trong thời gian thực khi thanh toán. Thẻ cũng cung cấp tới 8% tiền mặt khi mua hàng và rút tiền ATM miễn phí. Colombia là quốc gia Mỹ Latinh thứ ba hỗ trợ sản phẩm này, sau Argentina và Brazil.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr