Binance hợp tác với Kazakhstan trong dự án giáo dục blockchain

Binance thông báo rằng họ đã hợp tác với các cơ quan chính phủ ở Kazakhstan chịu trách nhiệm về công nghệ tài chính, giáo dục, phát triển và đổi mới kỹ thuật số, với mục tiêu giáo dục blockchain cho 40.000 người vào năm 2026.

Để lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch quy mô lớn này, Binance đã hợp tác với trung tâm blockchain của Research Lab (được thành lập bởi trung tâm phát triển công nghệ tài chính và thanh toán của Ngân hàng quốc gia Cộng hòa Kazakhstan và Trung tâm Astana), hợp tác phát triển kỹ thuật số, đổi mới và hàng không của Cộng hòa Kazakhstan với Bộ Không gian và Bộ Giáo dục Kazakhstan. Binance đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Kazakhstan vào ngày 20/12/2022. Theo thỏa thuận, Binance sẽ cung cấp tài liệu giáo dục và hỗ trợ cho các trường đại học Kazakhstan tham gia blockchain để phát triển và triển khai kế hoạch giáo dục dựa trên blockchain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr