Binance đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm Nomad Capital

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Binance thông báo đầu tư vào quỹ mạo hiểm tiền điện tử mới thành lập Nomad Capital. Binance đề cập trong blog rằng Nomad Capital áp dụng cách tiếp cận thực tế để giúp các dự án danh mục đầu tư phát triển và mở rộng quy mô.

Nomad nhằm mục đích cung cấp giá trị cho các dự án danh mục đầu tư theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các dịch vụ như tư vấn sản phẩm, phát triển kinh doanh, phát triển tokenomics, thu hút nhân tài và chiến lược kinh doanh.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr