Binance chưa có kế hoạch ra mắt chứng khoán

CZ cho biết Binance hiện đang tập trung cho sàn giao dịch tiền điện tử và Web3 là chính. Anh vẫn chưa nghĩ đến thị trường chứng khoán.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr