Binance chiếm đến 92% thị phần trong giao dịch bitcoin trong năm 2022

Theo dữ liệu được nghiên cứu của Arcane Research, thị phần giao dịch spot Bitcoin của Binance chỉ chiếm 45% vào đầu năm ngoái, nhưng việc loại bỏ phí giao dịch cho 13 cặp BTC nhằm kỷ niệm sinh nhật 5 năm của sàn trong tháng 07/2022 đã thúc đẩy người dùng bắt đầu đổ xô đến nền tảng để tìm kiếm giao dịch BTC với chi phí tối ưu.

Ngoài ra, việc đối thủ lớn là FTX sụp đổ giúp cho Binance thu về thêm khối lượng giao dịch cho sàn. Tổng kết từ hai ý trên, thị phần giao dịch spot Bitcoin trên Binance đã đạt con số đến 92% vào cuối năm 2022.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr