Binance Capital mua lại sàn giao dịch Sakura Exchange BitCoin ở Nhật Bản

Binance đã công b mua lại 100% vốn cổ phần của Sakura Exchange BitCoin (SEBC), nhà cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch tài sản mã hóa của Nhật Bản, chính thức gia nhập thị trường Nhật Bản và chấp nhận sự giám sát của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA). Sau khi mua lại, Binance sẽ cung cấp các dịch vụ tuân thủ tại Nhật Bản thông qua SEBC để thúc đẩy việc thiết lập một môi trường có trách nhiệm để phát triển tài sản mã hóa trên phạm vi toàn cầu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr