Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Beverly Hills nộp đơn đăng ký thương hiệu NFT và metaverse

Theo Luật sư Mỹ Mike Kondoudis, Beverly Hills thuộc Los Angeles, Mỹ đã nộp 7 đơn đăng ký thương hiệu liên quan đến NFT và Metaverse, bao gồm NFT + phương tiện truyền thông hỗ trợ NFT + vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số, quần áo / mũ nón / túi xách / tác phẩm nghệ thuật ảo + buổi hòa nhạc thực tế và ảo, cuối cùng là trải nghiệm thế giới ảo.

Comment Subcibe