Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Bất ngờ khi bộ sưu tập NFT ít được biết đến từ năm 2019 được định giá 100 triệu USD

Với hơn 13.000 NFT trong danh mục đầu tư của mình, WHALE Vault đã được định giá hơn 100 triệu USD trong cuộc kiểm toán mới nhất do NonFungible.com công bố. WHALE được ra mắt vào tháng 5 năm 2020 dưới dạng token ERC-20 và chủ yếu được hỗ trợ bởi bộ sưu tập NFT được lưu trữ trong The Vault. Bộ sưu tập được bắt đầu vào năm 2019 bởi một nhà đầu tư ẩn danh, được biết đến với biệt danh “WhaleShark” và bao gồm một số NFT hiếm nhất từ ​​Gods Unchained, Sandbox và Avastars. Theo báo cáo định giá mới nhất, giá trị của Vault đã tăng lên 126.153.559 USD, tăng 29% vào tháng 11.

Comment Subcibe