Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Bảo tàng Metaverse sẽ sớm cho phép chúng ta dạo chơi với các sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng 

Các bảo tàng lịch sử tự nhiên đang chuẩn bị tham gia vào metaverse. Các nhà khoa học hiện đang tìm cách tiến vào không gian này. Nhưng lần này, họ muốn những minh họa về động vật cổ đại phải chính xác. Nhiều mô tả từ lịch sử dựa trên bằng chứng sai lệch hoặc không đầy đủ, và bây giờ chính là lúc để khắc phục điều này.

Comment Subcibe