BÁO CÁO ĐƯA RA RẰNG BLOCKCHAIN KHÔNG NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO VIỆC BẦU CỬ

27

Một báo cáo mới được công bố bởi Viên khóa học công nghệ và dược phẩm quốc gia (NASEM) của Hoa Kỳ đã nói rằng hệ thống bầu cử internet không nên được sử dụng trong hiện tại. Tổ chức cũng đưa ra sự ủng hộ cho biện pháp bầu cử truyền thống (phiếu giấy) trong tất cả các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2020.

Một bản báo cáo 156 trang từ phía NASEM với tựa đề “bảo đảm việc bầu cử: Bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ”, nói rằng hệ thống bầu cử  dựa trên internet không nên được sử dụng tại thời điểm hiện tại cho đến khi chúng có thể được xác định là an toàn.

Tác giả của báo cáo cũng đã viết rằng trong khi sử dụng blockchain như một thùng phiếu “nhìn có vẻ hứa hẹn,” thì công nghệ này lại “chẳng làm gì lớn lao trong các vấn đề an ninh cơ bản của cuộc bầu cử.”

Báo cáo là thành quả của hai năm nghiên cứu. Ủy ban nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gian an ninh mạng, học giả bầu cử, và các nhà khoa học xã hội.

Nhìn chung, báo cáo chủ trương cho việc sử dụng phiếu giấy truyền thống cho cuộc bầu cử tổng thông 2020 sắp tới. Mục đích của nỗ lực chính là để “bảo vệ sự toàn vẹn và an ninh của tất cả cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ”.

Blockchain thể hiện nhiều lỗ hổng bảo mật hơn cho việc bầu cử

NASEM đã đưa ra một danh sách các biện chứng đối với hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain.

Theo như báo cáo, Blockchain “thể hiện thêm nhiều các lỗ hổng bảo mật” khi trong cuộc bầu cử một malware từ thiết bị người dùng có thể sửa đổi lá phiếu trước khi nó đến được blockchain.

Và như một kết quả, tính bất biến của blockchain lại “thất bại trong việc cung cấp các tính năng toàn vẹn mong muốn,” và cử tri không hề biết rằng lá phiếu của mình đã bị chỉnh sửa.

Tác giả đã viết về việc làm thế nào “tính bất biến và khả năng quan sát” của blockchain có thể đạt được một cách đơn giản. Tác giả đã chỉ ra rằng các cán bộ bầu cử có thể đơn giản chỉ cần ban hành các phiên bản chữ ký điện tử của dữ liệu bầu cử liên quant hay vì phải phụ thuộc trên hệ thống dựa trên blockchain.

Báo cáo đưa ra rằng có thể tích hợp blockchain vào một hệ thống bầu cử như tận dụng các hệ thống như E2E-V và các phương tức bầu cử khác.

Phía NASEM đã thực hiện một số kiến nghị đến các cơ quan chức trách, bên cạnh việc ủng hộ cho phiếu giấy truyền thống. Tổ chức đã nói rằng các quản trị bầu cử nên báo cáo bất cứ hệ thống bỏ phiếu thỏa hiệp nào đến cho Bộ an ninh Nội địa, cũng như Ủy ban hỗ trợ bầu cử.

NASEM cũng đã vận động hành lang để cung cấp quỹ cho Quốc gia và các chính phủ địa phương có thể tiếp tục nâng cấp khả năng an ninh mạng của mình.

Theo Bitcoinist

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here