Các sản phẩm AsicBitcoin.com cung cấp tại danh sách này chúng tôi đều sẵn sàng cung cấp cho khách hàng. Một số sản phẩm Asicbitcoin.com có sẵn, một số sản phẩm máy đào cần phải đặt hàng từ nhà máy.

FacLoại máyGiá máyLợi nhuậnĐợt hàngCông suấtĐiệnĐộ ồnThuật toán
Pangolin Whatsminer DCR90tr
$-0.14/ngày
Tháng 1144 Ths2200w75dbBlake256R14
Dayun Zig Z1+80tr
$2.19/ngày
Sẵn7.2 Ghs1200W72dbLyra2REv2
Innosilicon A9 ZMaster63tr
$1.04/ngày
(5 ngày)50 Ksols620w70dbEquihash
Bitmain Antminer Z951tr
$0.07/ngày
(5 ngày)40.7 Ksols1150w75dbEquihash
iBeLink DSM7T20tr
$-2.96/ngày
(7 ngày)7 Ths2100w76dbBlake(14r)
Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh)???
$4.47/ngày
(7 ngày)485 Mhs850w75dbEthash
Bitmain Antminer Z9 Mini13tr
$0.08/ngày
Sẵn10 Ksols300w65 dbEquihash
Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh)???
$4.01/ngày
(7 ngày)432 Mhs740w75dbEthash
iBeLink DSM6T15tr
$-3.04/ngày
Sẵn6 Ths2100w78dbBlake(14r)
Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh)???
$3.35/ngày
(7 ngày)365 Mhs650w75dbEthash
Innosilicon A5+ DashMaster???
$-1.54/ngày
(5 ngày)65 Ghs1500w75dbX11
Baikal BK-X12tr
$-1.06/ngày
Sẵn10 Ghs630w65dbMulti
Innosilicon A8+ CryptoMaster28tr
$-0.81/ngày
Sẵn240 Khs480W70dbCryptoNight
Innosilicon D9+ DecredMaster8tr
$-1.84/ngày
Sẵn2.8 Ths1230WdbBlake(14r)
Bitmain Antminer X3 28tr
$-0.78/ngày
Sẵn220 Khs465W76dbCryptoNight
Innosilicon D9 DecredMaster7tr
$-1.49/ngày
Sẵn2.4 Ths1000W70dbBlake(14r)
Bitmain Antminer E3 (190Mh)25tr
$1.03/ngày
Sẵn190 Mhs760W76dbEthash
Baikal BK-N24028tr
$-1.09/ngày
Sẵn240 Khs650W62dbCryptoNight
Innosilicon A8 CryptoMaster15tr
$-0.59/ngày
Sẵn160 Khs350W70dbCryptoNight
Innosilicon A5 DashMaster???
$-0.77/ngày
(7 ngày)32.5 Ghs750W75dbX11
Pangolin Whatsminer M10???
$1.59/ngày
???33 Ths2145W75dbSHA-256
Innosilicon S11 SiaMaster12tr
$-2.27/ngày
Sẵn4.3 Ths1350W70dbBlake(2b)
Baikal BK-B5tr
$-0.69/ngày
Sẵn160 Ghs410W65dbMulti
Baikal BK-N706tr
$-0.40/ngày
(5 ngày)70 Khs240W62dbMulti
Bitmain Antminer S9j (14.5Th)7tr
$0.06/ngày
(5 ngày)14.5 Ths1323W85dbSHA-256
Baikal BK-N+5.5tr
$-0.20/ngày
(5 ngày)40 Khs120W60dbMulti
Canaan AvalonMiner 8217tr
$-0.20/ngày
(5 ngày)11.5 Ths1200W65dbSHA-256
FFMiner Decred D183tr
$-0.27/ngày
Sẵn340 Ghs180W55dbBlake(14r)
Ebang Ebit E9.3???
$-0.44/ngày
(7 ngày)16 Ths1760W72dbSHA-256