Bảng giá máy Asic

Loại CoinLoại máyNguồnPriceCọcNote
SHA256
BTC
BCH
Nicehash
...
S9 13.5Ths
Giao ngay
Không nguồn#Trả đủHết hàng
Nguồn APW+#
T9 10.5Ths
(15-20/03)
Không nguồn32tr30trĐang bán
Nguồn APW+35tr
S9 13Ths
(21-31/03)
Không nguồn50tr45trĐang bán
Nguồn APW+53tr
S9 13Ths
(10-21/04)
Không nguồn42tr40trĐang bán
Nguồn APW+45tr
V9 4Ths
(21-31/03)
Không nguồn8tr8trMin 100pcs
Scrypt
Litecoin
Nicehash
L3+ 504Mhs
(20-30/03)
Không nguồn34tr30trĐang bán
Nguồn Asic36tr
Nguồn APW+37tr
A4+ 620Mhs
(10-15/02)
Không nguồn45tr40trTạm ngưng
Nguồn Asic47.5tr
SiacoinA3 813Ghs
(15-22/03)
Không nguồn28tr25trHết hàng
Nguồn Bitmain31tr
X11
Dashcoin
D3 17Ghs
(20-30/03)
Nguồn APW+19trTrả đủMin 10pcs
BaikalX10 10Ghs
(Giao ngay)
Nguồn Asic110trTrả đủHết hàng
Gaint B
(Giao ngay)
Nguồn Asic110trTrả đủHết hàng
Phụ kiệnNguồn AsicGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn VGAGiao ngay2.8trTrả đủĐang bán
Nguồn Bitmain 10Giao ngay4trTrả đủĐang bán
Nano Ledger SGiao ngay3trTrả đủĐang bán
LTC WifiGiao ngay3trTrả đủĐang bán
Control S9 L3+Giao ngay3trTrả đủĐang bán
Cáp tín hiệuGiao ngay100kTrả đủĐang bán
Thông tin báo giá cụ thể vui lòng liên hệ 0961.586.586