Bản cập nhật ví MetaMask Ethereum mới có thể giúp ngăn chặn lừa đảo NFT

Sau một loạt các trò gian lận NFT trên mạng xã hội, MetaMask bổ sung một bước mới có thể giúp người dùng tránh các cuộc tấn công “rút tiền”.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr