Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Aztec Connect ra mắt mainnet vào ngày 9/6

Aztec Connect ra mắt mainnet vào ngày 9/6 và kiểm tra mã trước 3-4 tuần trước khi chính thức phát hành. Việc xác nhập các tài khoản zk.money sẽ được thực hiện từ 1-2 tuần đầu sau khi mainnet ra mắt.

Comment Subcibe