Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Azra Games huy động được 15 triệu đô la ở vòng hạt giống do a16z dẫn đầu

Công ty khởi nghiệp về game blockchain Azra Games đã huy động được 15 triệu đô la tài trợ hạt giống, dẫn đầu bởi công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z) cùng sự tham gia của NFX, Coinbase Ventures, Play Ventures và Franklin Templeton. Số tiền này sẽ được đầu tư vào dự án game Project Arcanas.

Comment Subcibe