Thecoindesk | Crypto market for the smart money

AXIA ra mắt trình duyệt AXplorer và có được UBDI - Người dùng có thể kiếm AXC

Công ty đầu tư hàng đầu, AXIA thông báo ra mắt trình duyệt AXplorer và mua lại UBDI. Trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư, AXplorer, cho phép người dùng được thanh toán bằng AXIA Coin, AXC cho các hoạt động trực tuyến hàng ngày của họ. Việc mua lại UBDI sẽ cho phép người dùng AXIA kiếm tiền từ mọi khía cạnh của trải nghiệm trực tuyến của họ trên AXplorer

Comment Subcibe