Avalanche ra mắt HyperSDK, một công cụ để tăng tốc phát triển máy ảo tùy chỉnh

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Avalanche thông báo rằng họ sẽ ra mắt HyperSDK, đây là khuôn khổ đầu tiên để các nhà phát triển xây dựng các máy ảo hiệu suất cao trên Avalanche. HyperSDK được thiết kế để tăng tốc phát triển máy ảo tùy chỉnh, tạo nền tảng để xây dựng chuỗi khối nhanh nhất có thể. Cấu trúc của HyperSDK cho phép các nhà phát triển cắm vào môi trường thực thi nhanh mà không cần viết nhiều mã từ đầu, giảm thời gian cần thiết để xây dựng thời gian chạy chuỗi khối của riêng họ từ vài tháng xuống vài ngày.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr