Avalanche kích hoạt bản nâng cấp Cortina trên Fuji testnet

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Avalanche đã kích hoạt thành công bản nâng cấp Cortina trên testnet Fuji. Phiên bản mới nhất của AvalancheGo sẽ di chuyển X-Chain để chạy sự đồng thuận của Snowman++.

Quá trình di chuyển này mở đường cho tích hợp Avalanche Warp Messaging (AWM), các loại giao dịch mới sửa đổi trạng thái X-Chain được chia sẻ, cung cấp một đường dẫn dễ dàng để kích hoạt đồng bộ hóa trạng thái và giúp các sàn giao dịch hỗ trợ X-Chain dễ dàng hơn. Ngoài ra, bản nâng cấp Cortina cũng giới thiệu phần thưởng ủy quyền hàng loạt và tăng giới hạn gas C-Chain lên 1500 gas.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr