Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Aurora ra mắt nền tảng Aurora +

Chuỗi EVM sinh thái NEAR Aurora đã công bố ra mắt nền tảng Aurora + nhằm cung cấp cho người dùng các dịch vụ như giao dịch miễn phí, thông báo token và airdrop.

Comment Subcibe