Ark Invest đổ 75 triệu đô vào cổ phiếu Coinbase

Cổ đông lớn thứ ba trên sàn giao dịch tiền  mã hóa lớn nhất Hoa Kỳ đã bán hơn 1,41 triệu cổ phiếu của công ty, trị giá gần 75 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr