Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Argo Blockchain thăng chức Justin Nolan làm Giám đốc phát triển

Argo Blockchain được niêm yết trên Nasdaq gần đây đã xác nhận rằng họ đã thăng chức Justin Nolan làm giám đốc phát triển, người sẽ chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho việc mở rộng kinh doanh của Argo.

Comment Subcibe