Araya Finance, giao thức DeFi sinh thái Sui, đã công bố ra mắt Stableswap đầu tiên

Araya Finance, giao thức DeFi sinh thái Sui, đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt Stableswap đầu tiên trong giai đoạn Alpha Test Wave 2 này. Theo báo cáo, Stableswap là một AMM cho Stablecoin (chẳng hạn như USDC, USDT và DAI) hoặc tài sản cố định (chẳng hạn như stSUI), cho phép người dùng giao dịch tài sản cố định với mức trượt và phí cực thấp theo thuật toán của Curve Finance.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr