Aragon chuyển đổi một phần vốn thành ETH, DAI và BTC để cải thiện khả năng bảo mật

Vào ngày 28/11, Aragon, nhà cung cấp giải pháp DAO, đã chuyển đổi 10 triệu USDC và 973,45 wBTC (khoảng 15 triệu đô la Mỹ) trong kho bạc thành ETH. Ngoài ra, công ty cũng thay thế 20 triệu USDC thành DAI. Lãnh đạo công ty cho biết việc chuyển nhiều tiền hơn vào ETH, DAI và BTC sẽ tăng khả năng chống kiểm duyệt và bảo mật của tổ chức bằng cách giảm khả năng tiếp xúc với các tài sản có nguy cơ bị quản lý sai hoặc can thiệp bởi các quyền lực tập trung. Hiện tại, ba tỷ lệ hàng đầu của quỹ kho bạc Aragon là: 43,4% đối với stablecoin, 42,3% đối với ETH và 7,7% đối với ANT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr