Aptos giới thiệu phần thưởng trị giá 20 triệu USD cho nghệ sĩ

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Aptos công bố một chương trình tài trợ sẽ trao 20 triệu USD để hỗ trợ các nghệ sĩ và người sáng tạo trong tất cả các phương tiện sẵn sàng sử dụng blockchain để hiện thực hóa tầm nhìn của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr