Apple hiện đang chặn các trò chơi được mã hóa

Cựu giám đốc trò chơi Facebook Owen O’Donoghue đang tung ra một trò chơi web3 mới và nói rằng các quy tắc nghiêm ngặt của App Store của Apple cấm một lượng lớn chức năng và yêu cầu giảm 30% trong tất cả các giao dịch trong ứng dụng. Đây là rào cản lớn đối với việc áp dụng rộng rãi các trò chơi được mã hóa. O’Donoghue cho biết: “Ngày nay có rất nhiều trò chơi không đáp ứng các yêu cầu của App Store, vì vậy chúng không thể thực sự mở rộng quy mô”. Theo cựu giám đốc điều hành của Facebook, mặc dù các chính sách của Apple đã được cải thiện nhưng chúng vẫn kìm hãm ngành công nghiệp này. Do đó, người dùng iOS về cơ bản không thể chơi các trò chơi di động liên quan đến việc sử dụng năng động các tài sản kỹ thuật số như NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr